Ålesundkommune logo 246px
Ålesundkommune logo sidestilt 50h

Nyheter fra Ålesund kommune

Del din erfaring som frivillig

Padlebrett i Brosundet 2Har du som frivillig leder i en organisasjon ønsket å snakke med andre frivillige? Eller savner du å samarbeide med andre frivillige aktører? Ålesund frivilligsentral har nemlig et forum for deg.

- I utgangspunktet var dette forumet opprettet som en møteplass for lag og organisasjoner og andre som arbeider med asylsøkere og flyktninger. Det ble da etterspurt av flere at det var behov for å samarbeide og ikke opprette like tiltak eller aktiviteter, men heller ta del i de aktivitetene man hadde for å få god integrering og inkludering i tilbudene som finnes i kommunen, forteller Stina Lillevik.

Hun er frivilligkoordinator i Ålesund kommune og daglig leder i Ålesund frivilligsentral og forteller nå om ett nettverk for samhandling mellom frivillige lag og organisasjoner samt representanter fra andre virksomheter i kommunen. Alt fra kultur, voksenopplæring, bibliotek, oppvekst og arbeid med flyktninger.

ikke konkurrere med hverandre

Hun forteller at målsettingen med forumet er å øke kvaliteten på tjenestene som blir tilbudt uten å konkurrere med hverandre, både når det gjelder tilbud og ressurser.

- Når vi møtes kan vi indentifisere behov og sammen finne nye måter for samarbeid, slik at vi kan møte behovene blant de gruppene mennesker vi arbeider opp i mot, sier Stina.

Vil du være med?

Neste nettverksmøte er torsdag 11. mai fra kl. 10.00 - 11.30 på Ålesund frivilligsentral på Aspøya i Kirkegata 33.

Ta kontakt med Stina Lillevik om du eller noen du vet ønsker å være med. Ta kontakt på e-post eller tlf. 70 16 48 62.

 

 Kontakt oss

Sentralbordet 70 16 20 00 (kl. 08.00 - 15.45)
 
Post: Postboks 1521, 6025 Ålesund
Besøk: Keiser Wilhelms gt. 11, 6003 Ålesund

Åpningstider
Kontaktinformasjon
Organisasjon

Org.nr.  942 953 119