Ålesundkommune logo 246px
Ålesundkommune logo sidestilt 50h

Nyheter fra Ålesund kommune

Fagdag om Recovery

SvanerPsykisk helse står på dagsorden når det 28. april blir fagdag Recovery og hva er viktig for deg.

Recovery tar utgangspunkt i det faktum at mange med store utfordringer innen psykiske lidelser og eller ruslidelser blir blir bra eller helt frisk, med eller uten behandling og terapeutisk oppfølging. Det bygger på de tilfrisknede sin egen forståelse av sin situasjon, sine erfaringer og om hva som var til hjelp.

 • Total recovery = et godt liv uten hjelp og behandling
 • Sosial recovery = et godt liv med noe hjelp

«Recovery er en prosess, en måte å leve på, en holdning og en måte å møte hverdagens utfordringer. Det er ikke en fullstendig lineær prosess. Noen ganger er vår kurs uberegnelig og vi snubler, glir tilbake, omgrupperer og begynner på nytt igjen. Det avgjørende er å møte de utfordringer handicappet setter og å gjenetablere en ny og verdifull følelse av integritet og formål, både innenfor og utover handicappets begrensninger; håpet om å leve, arbeide og elske i et samfunn som man kan gi sitt betydningsfulle bidrag til»(Deegan 1988)

«Hva er viktig for deg?»

Ideen med å motivere helse- og omsorgstjenesten til å stille dette spørsmålet er et ønske om et skifte av perspektiv.  Denne perspektivendringen ble i første omgang knyttet til de pågående nasjonale læringsnettverkene for pasientforløp, men har utviklet seg til å bli et mantra for hele tjenesten. 

Kunnskapssenterets seksjonsleder Anders Vege forteller at skifte av perspektiv står sentralt i dette forbedringsarbeidet – fra å stille spørsmålet «Hva er i veien med deg?» til «Hva er viktig for deg?». Dette handler både om å utvikle en mer helsefremmende helsetjeneste og å utvikle en ny pasient- og brukerrolle. (Kunnskapsbiblioteket 2015).

Program for fagdagen

 • Dato: 28. april 2017
 • Tid: Kl 09.00 - 15.30
 • Sted: Bystyresalen i lavblokka på Ålesund rådhus

Her er programmet:

 • Kl.09.00 Velkommen v/Juni Raak Høiset KBT Midt-Norge Bruker spør bruker
 • Kl.09.10- 10.00 «Recovery – røtter, tradisjoner, fornyelser og praksiser» v/Bengt Karlsson Høgskolen i Sørøst-Norge, Senter for psykisk helse og rus.
 • Kl.10.00 – 10.15 Pause
 • Kl.10.15 – 11.00 «Recovery – røtter, tradisjoner, fornyelser og praksiser» v/Bengt Karlsson Høgskolen i Sørøst-Norge, Senter for psykisk helse og rus.
 • Kl.11.00-11.15 Pause
 • Kl.11.15.- 12.00 «Recovery-hva handler det egentlig om? Hvordan skape håp fremmende tjenester?» v/Audun Pedersen Bergen kommune
 • Kl.12.00 – 12.45 Lunsj
 • Kl.12.45 – 13.30 «Recovery-hva handler det egentlig om? Hvordan skape håp fremmende tjenester?» v/Audun Pedersen Bergen kommune
 • Kl.13.30 -13.45 Pause
 • Kl.13.45-14.30 Arbeid og inkludering v/ Ørjan Haram Leder NAV Ålesund
 • KL.14.30 – 14.45 Pause
 • Kl.14.45-15.15 «Housing first» i Ålesund v/Anne-Marie Aasen
 • Kl.15.15 – 15.30 Oppsummering/Avslutning

 

presentasjoner

pdfPresentasjon_Recovery.pdf

 

Recovery tilbakemelding

 

 Kontakt oss

Sentralbordet 70 16 20 00 (kl. 08.00 - 15.45)
 
Post: Postboks 1521, 6025 Ålesund
Besøk: Keiser Wilhelms gt. 11, 6003 Ålesund

Åpningstider
Kontaktinformasjon
Organisasjon

Org.nr.  942 953 119