Nettstedskart |English|
Ålesundkommune logo 246px
Ålesundkommune logo sidestilt 50h

Nyheter fra Ålesund kommune

Dagskurs om tilknytningsforstyrrelser

Barn illustrasjonsbilde, foto Marit Brunstad

Fredag 5. mai blir det dagskurs i tilknytningsforstyrelser og tilknytningsterapi med psykologspesialist Joachim Haarklou. Kurset passer for foreldre, fosterforeldre, fagfolk, PPT, fritidsklubber med flere.

 

 

Målgruppe for kurset er foreldre og fosterforeldre, fagfolk som jobber med barn/ungdom i grunnskole og videregående skole, SFO, barnehager, PPT, barnevern, fastleger, helsestasjon og skolehelsetjeneste, kulturetat, fritidsklubber, BUP, Bufetat, fosterhjemsforeninger, adopsjonsforum, familievernkontor. Andre interesserte.

Foreleser: Psykologspesialist Joachim Haarklou, Joachim Haarklou AS, www.haarklou.no

Tid: Fredag 5.mai kl. 09.00 – 16.00
Registrering fra kl. 08.15

Sted: Parken kulturhus, Ålesund
Kursavgift: 700 kr, inkl. lunsj.

Påmeldingen er åpen frem til 26. april og giro for kursavgift blir sendt ut fortøpende.

Klikk her for å melde deg på

 

Om kursholder og kurset


Haarklou er utdannet psykolog fra Universitetet i Bergen i 1985 og spesialist i klinisk psykologi med fordypningsområde barne- og ungdomspsykologi.

Han har arbeidserfaring fra PPT, BUP, sakkyndig for barnevernet og retten, og nå med privatpraksis fra høsten 2001. Hans spisskompetanse gjelder undersøkelser og behandling av barn og ungdom med tilknytningsforstyrrelse.
Haarklous behandlingstenkning er forankret i utviklingspsykologisk teori og tilknytningsteori, og målet hans er å fremme en trygg tilknytning mellom barn og foreldre.

Trygg tilknytning og kjærlighet er det samme. Haarklou har dermed et fokus på å fremme trygg tilknytning gjennom å elske barnet, fremfor å oppdra barnet etter atferds regulerende prinsipper. Gjennom tilknytningsterapi skal barnet elskes friskt, og «kom til meg når livet blir vanskelig», blir en motpol til atferdsterapiens time-out tenkning.

På dagskurset i Ålesund har Haarklou forberedt et foredrag som tar for seg hva en tidlig god barndom innebærer ( jfr. utviklingspsykologisk teori ) samt om det mulige avvik, tilknytningsforstyrrelsen. Videre vil han lære oss om hvordan vi kan behandle barn med tilknytningsforstyrrelse, dvs. hvordan barnet skal «elskes friskt».

Kurset egner seg for alle som jobber med barn og egner seg for alle som har barn, da alle barn trenger å bli elsket.

 

 

 Kontakt oss

Sentralbordet 70 16 20 00 (kl. 08.00 - 15.45)
 
Post: Postboks 1521, 6025 Ålesund
Besøk: Keiser Wilhelms gt. 11, 6003 Ålesund

Åpningstider
Kontaktinformasjon
Organisasjon

Org.nr.  942 953 119