Ålesundkommune logo 246px
Ålesundkommune logo sidestilt 50h

Nyheter fra Ålesund kommune

Stortinget besøkte Ålesund

Arbeids- og sosialkomiteen på besøk på Ålesund rådhus.
Arbeids- og sosialkomitéen på Stortinget besøkte i dag Ålesund kommune. Her fikk de orienteringer om tilrettelagt arbeid, MAX-prosjektet og utfordringsbildet ved NAV Ålesund.

 

 

Gjennom dagens møte fikk komiteen høre innlegg om konsekvenser av «avlasterdommen» ved advokat Line Thomassen, om ansvaret for tilrettelagt arbeid ved Svein Rune Johannessen og kommunalsjef Liv Stette, om MAX- prosjektet ved rådgiver Lisbeth Slyngstad og til slutt om utfordringsbildet ved NAV Ålesund, ved NAV-leder Ørjan Haram.

Arbeids- og sosialkomiteen er på en tredagers rundreise i Møre og Romsdal og Sogn og Fjordane og hadde kun et kort stopp i Ålesund. Neste stopp på reisen er Volda.  Vert ved besøket var leder for helse- og velferdsutvalget, Svein Rune Johannessen.

 Kontakt oss

Sentralbordet 70 16 20 00 (kl. 08.00 - 15.45)
 
Post: Postboks 1521, 6025 Ålesund
Besøk: Keiser Wilhelms gt. 11, 6003 Ålesund

Åpningstider
Kontaktinformasjon
Organisasjon

Org.nr.  942 953 119