Nettstedskart |English|
Ålesundkommune logo 246px
Ålesundkommune logo sidestilt 50h

Nyheter fra Ålesund kommune

Hvordan er det å vokse opp i Norge

ungdata maskin I uke 13. - 14 vil ungdomsskoleelever i Ålesund kunne svare på Ungdata-undersøkelsen. Den skal gi et innblikk i hvordan det er å være ung i Norge i dag.

Ungdata dekker helheten i ungdommenes liv og omfatter et bredt spekter av temaområder (foreldre og venner, skole, lokalmiljø, fritidsaktiviteter, helse og trivsel, rusmiddelbruk, risikoatferd og vold).

Spørreundersøkelsen vil ta én time å svare på i et elektronisk skjema i skoletiden. Ungdommene velger selv om de vil være med på undersøkelsen eller foresatte kan unnta sitt barn å delta.

Hvem er ansvarlig?

På oppdrag fra Ålesund kommune gjennomfører forskningsinstitutet NOVA ved Høgskolen i Oslo og Akershus og Kompetansesenter rus – region midt-Norge (KoRus Midt-Norge) en kart­legging av viktige sider ved ungdoms livsstil og levekår i kommunen.

Hva brukes spørreundersøkelsen til?

Resultatene brukes som kunnskapsgrunnlag i forebyggende ungdomsarbeid, politikkutvikling og til forskning og undervisning.

Ungdata gir mulighet til å analysere regionale variasjoner og trender over tid, og til å gå i dybden innenfor ulike temaer.

Personvernhensyn og etikk

Deltakelse foregår ved at ungdommene logger seg inn på en nettside med et tilfeldig brukernavn som deles ut til de som skal være med i undersøkelsen.

Det er ingen koblinger mellom brukernavn og hvem som svarer, og det blir ikke bedt om navn eller personnummer i spørreskjemaet.

I forkant av undersøkelsen skal alle foresatte få tilsendt et informasjonsbrev om undersøkelsen.

De fleste spørsmålene i spørreskjemaet omfatter temaer som de fleste synes er uproblem­atiske. For noen kan enkelte spørsmål likevel være litt vanskelig å svare på. Det blir derfor informert om at man kan hoppe over spørsmål man ikke ønsker å svare på.

Alle svar vil bli behandlet strengt fortrolig.

Vil du vite mer?

Ungdata sine hjemmesider vil du finne alt av informasjon om spørreundersøkelsen.

Har du noen spørsmål som du ønsker å få svar på kan du ta kontakt med rådgiver i KoRus Midt-Norge.

Kolbjørn Gjære, telefon 950 34 148 eller på e-post .

Du kan også kontakte en kommunal rådgiver.

Øyvind Skjelten, telefon 470 16 650 eller på e-post

 

 

 Kontakt oss

Sentralbordet 70 16 20 00 (kl. 08.00 - 15.45)
 
Post: Postboks 1521, 6025 Ålesund
Besøk: Keiser Wilhelmsgt. 11, 6003 Ålesund

Åpningstider
Kontaktinformasjon
Organisasjon

Org.nr.  942 953 119