Nettstedskart |English|
Ålesundkommune logo 246px
Ålesundkommune logo sidestilt 50h

Nyheter fra Ålesund kommune

Tilskudd til lekeplass eller idrettstiltak?

Taekwondo. Foto: BROEN, Ålesund kommune
Ålesund kommune oppfordrer lag og foreninger til å søke om tilskudd fra de kommunale kulturmidlene. Vil du etablere en lekeplass eller drive med barne- og ungdomstiltak? Søk innen 10. april.

 

Det er viktig å støtte opp under mangfoldet i kulturlivet i Ålesund. Og fra de ordinære kulturmidlene kan lag og foreninger i Ålesund kommune søke om støtte til:

  • barne- og ungdomstiltak
  • nærmiljøtiltak/leikeplasser
  • tiltak for personer med nedsatt funksjonsevne
  • idretts- og friluftstiltak

 

Om søknaden

Søknader må inneholde beskrivelse av aktiviteten, kostnadsoverslag og finansieringsplan. Det blir lagt spesiell vekt på egenandel samt tiltakets betydning for nærmiljøet eller kommunen som helhet. Evt. resterende midler fordeles etter behov resten av året. Disse søknadene behandles fortløpende.

Se retningslinjer for tildeling | Søknadsskjema for tilskudd


Søknadsfrist er 10. april.

 

 Kontakt oss

Sentralbordet 70 16 20 00 (kl. 08.00 - 15.45)
 
Post: Postboks 1521, 6025 Ålesund
Besøk: Keiser Wilhelms gt. 11, 6003 Ålesund

Åpningstider
Kontaktinformasjon
Organisasjon

Org.nr.  942 953 119