Ålesundkommune logo 246px
Ålesundkommune logo sidestilt 50h

Nyheter fra Ålesund kommune

Legevakta og Overgrepsmottak flytter


Alesund lokalmedisinske senter
Ålesund interkommunale legevakt og Overgrepsmottak flytter til Ålesund lokalmedisinske senter på Åse.  Legevakta flytter 21. mars og Overgrepsmottaket flytter 22. mars. 
 

Tidligere Åse sykehjem er nå blitt renovert. Bygget endrer navn til Ålesund lokalmedisinske senter, og vil nå i tillegg til Åse sykehjem huse både Ålesund interkommunale legevakt, Overgrepsmottak og tilbudet Øyeblikkelig hjelp døgnopphold (ØHD).

 

Slik finner du legevakta

 

 

De nye lokalene er fremdeles på Åse, men innkjøring er nå fra Borgundfjordvegen. Adresse for bygget er Åsesvingen 16, 6017 Ålesund. Legevakten er lokalisert på baksiden av bygget mot nord-øst. Det vil være tydelig skilting på området. Du kan klikke på kartet for å legge inn egen kjøreretning. Det er ikke forandring i telefonnummer, så du kan fortsatt ringe 116 117 for å komme til legevakta.


Om Ålesund interkommunale legevakt 

Legevakta, inngang fra baksiden av Ålesund lokalmedisinske senter.
Ålesund interkommunale legevakt er et interkommunalt samarbeid mellom kommunene: Ålesund, Skodje, Haram, Sula, Stranda, Stordal, Norddal, Ørskog, Giske og Vestnes. Legevakta administreres av Legetjenester og akutt beredskap i Ålesund kommune.

Telefon: 116 117

 

om overgrepsmottaket

Overgrepsmottaket er et samarbeid mellom Helse Møre og Romsdal og Ålesund kommune. Mottaket dekker hele Sunnmøre. Overgrepsmottaket gjelder for både seksuelle overgrep og vold i nære relasjoner. Overgrepsmottaket administreres av Legetjenester og akutt beredskap i Ålesund kommune.

Telefon: 116 117

 

 Kontakt oss

Sentralbordet 70 16 20 00 (kl. 08.00 - 15.45)
 
Post: Postboks 1521, 6025 Ålesund
Besøk: Keiser Wilhelms gt. 11, 6003 Ålesund

Åpningstider
Kontaktinformasjon
Organisasjon

Org.nr.  942 953 119