Nettstedskart |English|
Ålesundkommune logo 246px
Ålesundkommune logo sidestilt 50h

Nyheter fra Ålesund kommune

Første møte i Rådet for Region Ålesund

Rådet region ÅlesundHvordan kan vi sammen sikre at Ålesundregionen utvikler seg og utnytter de mulighetene som finnes?  Rådet for Region Ålesund skal bidra til dialog og samarbeid til beste for regionen.

Det første møtet i Rådet for Region Ålesund skjer fredag 10. mars. Rådet består av representanter fra det offentlige - både fylkeskommune og kommuner, ungdomspolitikere, ordførere og administrasjon, forsknings- og utdanningsmiljø, nærings- og samfunnsliv.

Bakgrunnen for å oppnevne et slikt råd er at Ålesund er en region i omstilling. Innen kort tid har vi et nytt kommune- og fylkeskart. Næringslivet i regionen rammes av økonomiske nedgangstider. I tillegg utfordres både privat og offentlig sektor av globale trender med demografiske endringer, urbanisering, globale økonomiske maktforskyvninger, ressursknapphet og klimaendringer og teknologiske gjennombrudd.

Region Ålesund må forholde seg til dette og ønsker innspill fra Rådet på:

 • Hvordan skal vi rigge oss for å sikre at Ålesundregionen er et sted der folk ønsker å bo?
 • Hvor er vekstpotensialet for regionen, og hvordan utnytter vi vi mulighetene?
 • Hvordan kan offentlig sektor bidra for å styrke regionens vertskapsattraktivitet?

Rådet for Region Ålesund møtes til sitt første møte
10. mars 2017 kl 10.00 – 14.00 på Quality Hotel Waterfront.

Her kan du se pdfprogrammet for det første møtet i Rådet for Region Ålesund og pdfdeltakerlista.

Rådet for Region Ålesund

Region Ålesund er et samarbeid mellom kommunene
Giske, Haram, Sandøy, Sula, Skodje, Ørskog og Ålesund.
Målet er å bygge et regionalt partnerskap som skal legge
til rette for en fremtidsrettet og attraktiv byregion for både
nærings- og samfunnsliv.

Rådet skal:

 • bidra til dialog og samarbeid mellom kommunene,
  forsknings- og utdanningsmiljø og nærings- og samfunnsliv
  om utvikling av regionen.
 • være et rådgivende organ for styringsgruppa i Region
  Ålesund og består av representanter fra offentlig, privat
  og frivillig sektor. Ålesund kommune har sekretariatsfunksjon.
 • oppnevnes av styringsgruppa og ledes av leder for
  styringsgruppa for Region Ålesund.
  diskutere saker av betydning for regionen, og komme med
  innspill og råd til styringsgruppa.
 • bidra til å sette dagsorden og sørge for felles mobilisering i
  viktige saker for regionen.
 • ha minimum 2 møter i året.

 

 

 Kontakt oss

Sentralbordet 70 16 20 00 (kl. 08.00 - 15.45)
 
Post: Postboks 1521, 6025 Ålesund
Besøk: Keiser Wilhelms gt. 11, 6003 Ålesund

Åpningstider
Kontaktinformasjon
Organisasjon

Org.nr.  942 953 119