Ålesundkommune logo 246px
Ålesundkommune logo sidestilt 50h

Nyheter fra Ålesund kommune

Kurs for brannvernledere

Brannvesen bil

Ålesund brannvesen KF inviterer til brannforebyggende kurs 24.-25. januar. Kurset er for brannvernansvarlige og etasjeansvarlige og varer i to dager.

 

 

Brannvernloven med forskrift og HMS-lovgivningen stiller krav til at både eiere og brukere av bygg skal ha kunnskap om brannsikkerhet. Kurset er tilpasset kravene i ny forskrift gjeldende fra 01.01.16 og passer godt for «brannvernledere», brannansvarlige, etasjeansvarlige eller andre i tilsvarende roller knyttet til HMS.

Eier av bygg er ansvarlig for at dette tilfredsstiller gjeldene krav iht. brannsikkerhet, men ny forskrift gir også brannvesenet hjemmel for å gi pålegg direkte til den som har bruksrett til et lokale.

Se kursbeskrivelse for fullstendig oversikt.

 

Varighet:

2 dager med oppstart kl. 09.00 begge dager.


Pris:

3800 kr pr deltaker. Pris inkluderer lunsj, kaffe, kurskompendium og kursbevis.

Påmelding

Gå inn på Ålesund brannvesens kurskalender og meld deg på.

 Kontakt oss

Sentralbordet 70 16 20 00 (kl. 08.00 - 15.45)
 
Post: Postboks 1521, 6025 Ålesund
Besøk: Keiser Wilhelms gt. 11, 6003 Ålesund

Åpningstider
Kontaktinformasjon
Organisasjon

Org.nr.  942 953 119