Ålesundkommune logo 246px
Ålesundkommune logo sidestilt 50h

Nyheter fra Ålesund kommune

Nye regler for el-bil parkering

Parkering på UtstillingsplassenFra 1. januar 2017 må også elektriske og hydrogendrevne biler betale for å parkere i Ålesund.

Det har vært gratis for el-biler å parkere på offentlige parkeringsplasser med avgift. Myndighetene innførte betalingsfritak for å få flere til å bruke el-bil. Denne ordninga hadde ei tidsramme og et mål om at tallet på el-biler i Norge skulle passere 50 000. Det målet blei nådd for en god tid tilbake.

Fra 1. januar 2017 gjelder en ny nasjonal parkeringsforskrift, der det ikke lenger er betalingsfritak for elektriske eller hydrogendrevne biler. Kommunene kan imidlertid selv innføre betalingsfritak for disse kjøretøyene på kommunale avgiftsbelagte parkeringsplasser. Formannskapet stemte for rådmannens innstilling, som styret i Ålesund parkering, at dette betalingsfritaket ikke skal fortsette  etter at ny parkeringsforskrift er trådt i kraft.

For mer informasjon, se nettsiden til Ålesund parkering.

 Kontakt oss

Sentralbordet 70 16 20 00 (kl. 08.00 - 15.45)
 
Post: Postboks 1521, 6025 Ålesund
Besøk: Keiser Wilhelms gt. 11, 6003 Ålesund

Åpningstider
Kontaktinformasjon
Organisasjon

Org.nr.  942 953 119