Ålesundkommune logo 246px
Ålesundkommune logo sidestilt 50h

Nyheter fra Ålesund kommune

Søk støtte i vårt feriefond

Feriefond web

Barn og ungdom under 21 år som har et særlig behov for ferie- og fritidstilbud kan nå søke om støtte fra feriefondet.

Ålesund kommunes feriefond er opprettet for barn og ungdom under 21 år, hjemmehørende i kommunen og som har et særlig behov for ferie- og fritidstilbud.

Tildeling fra fondet kan gjøres til barn og ungdom som er psykisk og/eller fysisk funksjonshemmede eller miljøtruet/vanskeligstilt. Søknad kan fremmes av enkeltpersoner.

Fondets frie kapital skal helt eller delvis tildeles barn og ungdom som er:

a) psykisk og/eller fysisk funksjonshemmede, eller
b) miljøtruet/vanskeligstilt og
c) under 21 år, og
d) hjemmehørende i Ålesund kommune

Under kategori b) forstås barn og ungdom som er tilmeldt barnevernstjenesten i kommunen, og hvor det er gjort vedtak om særskilt tiltak, eller hvor det er behov for slike. Under denne kategorien kommer i tillegg barn og ungdom som barnevernstjenesten på grunn av risikomomenter finner har behov for særskilte ferie- eller fritidstiltak.

Søknad

Send inn søknad om støtte fra vårt feriefond
Søknadsfrist: 20. mai 2017.

 Kontakt oss

Sentralbordet 70 16 20 00 (kl. 08.00 - 15.45)
 
Post: Postboks 1521, 6025 Ålesund
Besøk: Keiser Wilhelms gt. 11, 6003 Ålesund

Åpningstider
Kontaktinformasjon
Organisasjon

Org.nr.  942 953 119