Nettstedskart |English|
Ålesundkommune logo 246px
Ålesundkommune logo sidestilt 50h

Hva kan vi hjelpe deg med?

Den direkte hjelpen gis etter tilråding fra PPT, og med vedtak på omfanget fra Team Oppvekst i Ålesund kommune

Hjelpen kan for eksempel omfatte ulike tiltak som sansemotorisk-, språklig-, emosjonell- og sosiale stimuleringstiltak, som er grunnleggende for den senere utviklingen til barnet.

Når det skal avgjøres hvor og hvordan barnet bør få hjelpen, er det viktig at foreldrene tas med på råd.

Skjema

Se også

PPT i førskolealder

 

 Kontakt oss

Sentralbordet 70 16 20 00 (kl. 08.00 - 15.45)
 
Post: Postboks 1521, 6025 Ålesund
Besøk: Keiser Wilhelmsgt. 11, 6003 Ålesund

Åpningstider
Kontaktinformasjon
Organisasjon

Org.nr.  942 953 119